Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle diensten van Klikchick Fotografie en moeten gelezen en goedgekeurd worden door de klant.


Boekingen

Een fotoshoot inplannen kan via het online contactformulier, via e-mail, telefonisch of via een privébericht op social media. De fotografe bespreekt samen met de klant de locatie voor de fotoshoot. Eventuele toegangsgelden en parkeertickets worden betaald door de klant.


VerVOERskosten

Er worden geen vervoerskosten aangerekend voor fotoshoot die plaatsvinden in het noorden van Antwerpen, meerbepaald 10+ km rond 2180 Ekeren. Ook voor opdrachten langer dan 3 uur reken ik geen vervoerskosten aan. Voor alle andere verplaatsingen wordt 0,45 euro per kilometer aangerekend.


BETALINGEN/prijzen

Een boeking is pas definitief wanneer het afgesproken voorschot betaald werd. Meestal bedraagt dit 25% van het totale bedrag. Voor een huwelijksreportage dient een tweede bedrag overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de fotografe en dit ten laatste 48 uur voor de huwelijksdag.

Na ontvangst van de factuur dient het resterende bedrag overgemaakt te worden, ten laatste 30 dagen na de factuurdatum. Pas nadat dit bedrag op het rekeningnummer (BE74 9734 1114 1507) van Klikchick Fotografie staat zullen de digitale foto's beschikbaar worden om te downloaden.

Alle prijzen, zoals ook vermeld op de website www.klikchick.be, zijn vrij van BTW. Klikchick Fotografie is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van Belasting op de Toegevoegde Waarde.

De prijzen kunnen elk moment aangepast worden. De afgesproken prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter geldig ongeacht eventuele prijswijzigingen.


fotoshoot

De klant ontvangt 1 dag op voorhand een reminder van de fotografe. De klant dient minstens 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken locatie om alles vlot te laten verlopen.

Door het laattijdig aanwezig zijn van de klant zal de fotoshoot gedurende de resterende tijd gebeuren. De sessie wordt in dit geval niet verlengd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden. Indien de resterende tijd te kort is om de fotoshoot alsnog te laten doorgaan, gelden de regels zoals bij een annulatie van de afspraak.

Andere personen mogen geen foto's maken tijdens de fotoshoot.


VERPLAATSEN/annulEREN

De fotoshoot kan slechts eenmaal verplaatst worden op vraag van de klant. Een tweede verzoek zal leiden tot het verlies van het voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen. Bij extreme weersomstandigheden zal de afspraak verplaatst worden naar een andere datum. Bij bewolkt of winderig weer kan de fotoshoot alsnog doorgaan, al dan niet bij de klant thuis.

Wanneer de klant niet in staat en/of bereid is om de afspraak te verplaatsen binnen de 45 dagen, dan wordt de afspraak geannuleerd.

Het reeds betaalde voorschot wordt bij annulatie niet terugbetaald.

Bij belet of bij ziekte van de fotografe zal een andere beschikbare fotograaf gezocht worden of een andere datum bepaald worden. Indien er geen andere fotograaf gevonden werd, zal het voorschot uitzonderlijk wel teruggestort worden.

Wanneer de klant niet komt opdagen op de afspraak zal het voorschot uiteraard ook niet terugbetaald worden. Het verplaatsen van de afspraak is in dit geval ook uitgesloten.


SELECTIE/AFLEVERING

Na elke fotoshoot maakt de fotografe een selectie van de beste RAW-bestanden. Enkel deze foto’s zullen bewerkt worden in de gebruikelijke stijl van de fotografe en kunnen door de klant gekozen en/of bijbesteld worden. De foto’s worden aangeleverd als JPG-bestanden, te downloaden via een online fotogalerij. De fotografe houdt elke fotoreeks gedurende 2 jaar bij. Bij verlies kan de klant de reeds verkregen digitale beelden opnieuw kosteloos opvragen.


drukwerk

Op vraag van de klant kunnen er extra fotoproducten besteld worden aan een meerprijs. Dit bedrag dient betaald te worden voordat de fotoalbums of andere fotoproducten in productie gaan. De geschatte levertijd zal door de fotografe meegedeeld worden. Indien de klant deze nabestellingen niet kan ophalen bij de fotografe (te Klein Hagelkruis 79, 2180 Ekeren) zullen er verzendingskosten in rekening gebracht worden. Bij het verzenden van bestellingen per post is de fotografe niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens het transport of de levering.


CADEAUBONNEN

De cadeaubonnen van Klikchick Fotografie zijn geldig op de prijzen in het jaar van uitgifte. Een cadeaubon blijft gedurende 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Indien de prijs van een fotoshoot of een fotoproduct hoger is dan de waarde van de cadeaubon dient de klant het prijsverschil bij te betalen. Indien de prijs lager is, kan het resterende bedrag op een ander moment nog gebruikt worden. Een tegoed kan niet ingewisseld worden voor geld.


auteursrecht

Alle foto’s en video’s zijn en blijven eigendom van Klikchick Fotografie. De foto’s mogen door de fotografe gebruikt worden ter promotie van haar beroep, zowel op haar website, sociale media of toekomstige producten zoals uitgaven in prints.

De foto's mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotografe.


social media

Indien de klant foto’s wenst te delen via social media dient hij/zij de originele foto’s in een goede kwaliteit te gebruiken. Printscreens, eigen zwart/wit-bewerkingen en andere filters mogen niet gepubliceerd worden. Uit respect voor het werk van de fotografe moet de klant het volgende vermelden: 'Foto door Naomi Segers – www.klikchick.be' en een tag plaatsen @klikchick.naomi, zowel op Instagram als op Facebook.


aansprakelijkheid

De fotografe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de haar afgeleverd zijn.


privacyverklaring

Klikchick Fotografie houdt de volgende persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier bij: naam- en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De fotografe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.Extra vragen?

Stuur gerust een e-mail naar naomi@klikchick.be.